Kötülemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kötülemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kötülemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Övmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötülemek kelimesinin anlamı:

1. -i Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek:
      “İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana’da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş.” – Salâh Birsel

2. nesnesiz İnsanın sağlığı bozulmak.

3. nesnesiz Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Övmek kelimesinin anlamı:

-i Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.