Kötümserlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kötümserlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kötümserlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyimserlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötümserlik kelimesinin anlamı:

1. isim Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik:
      “Bir kötümserlik bürümüş sizin içinizi.” – Nurullah Ataç

2. isim, felsefe Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm, pesimistlik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyimserlik kelimesinin anlamı:

1. isim Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm:
      “Masada bir iyimserlik havası esiyor.” – Ahmet Ümit

2. isim Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm:
      “Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.