Kovmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kovmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı hakkında bilgi Çağırmakeceğiz. 

Kovmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çağırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kovmak kelimesinin anlamı:

1. -i Sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, defetmek:
      “Fethi Bey çalgıları kovdu, davul zurna istedi.” – Memduh Şevket Esendal

2. -i Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak:
      “Sen kim oluyorsun da beni kendi yerimden kovuyorsun?” – Ayşe Kulin

3. -i İşine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak.

4. -i Varlığına son vermek, ortadan kaldırmak.

5. -i, mecaz Gözetmek:
      “Sıra, saygı kovarak yetişmiş bütün efendiler, Türkiye’nin bütün Avrupa görmüşleri ona kızar, onu küçük düşürmeye çalışır.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çağırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek:
      “Etrafına bakındı fotoğrafçıları çağırmak için.” – Ayşe Kulin

2. -e, -i Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek:
      “O akşam Orhan’ı yemeğe çağırdı.” – Tarık Buğra

4. nesnesiz, halk ağzında Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek:
      “Türküler çağırarak tahta siliyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımKovmakarı gerekir.Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamKovmakıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.