Köylü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Köylü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Köylü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şehirli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köylü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan.

2. isim Köydeş:
      Hasan benim köylümdür.

3. isim Köy halkı:
      “Köylüleri, özellikle onları çok iyi tanıyordu.” – Tarık Buğra

4. sıfat, mecaz Kaba, anlayışsız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şehirli kelimesinin anlamı:

sıfat Şehir halkından olan, kentli:

      “Şuraya buraya konmuş sıralara bilhassa yaşlı şehirliler oturur.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.