Kredi Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Kredi nasıl yazılır tdk, Kredi anlamı tdk, Kredi nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kredi – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Kredi mi?” yoksa “Kıredi mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Kıredi  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Kredi olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Kıredi (-Kelime için yanlış kullanım-)

Kredi ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kredi kelimesinin anlamı:

Fransızca crédit

1. isim, ekonomi Borç ödemede güvenilir olma durumu:
      Piyasada kredisi var.

2. isim, ekonomi Ödünç alınan veya verilen mal, para:
Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir.” – Attila İlhan

3. isim, mecaz Güven, saygınlık, itibar.

4. isim, eğitim bilimi Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir.