Küçük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Küçük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Küçük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Büyük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı:
      “Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Yaşı daha az olan:
      “Zaten galiba en küçük oğlun ölümcül bir hastalığı olduğuna hiçbirimiz inanmak istemiyorduk.” – Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Niceliği az olan:
      “Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı:
      Küçük adam.

5. sıfat Geri aşamada:
      Küçük bir memur.

6. sıfat Değersiz, önemsiz:
      “Bu iyi, temiz, sıhhatli küçük insanların uykusu bambaşka bir şey.” – Sait Faik Abasıyanık

7. sıfat Kısık, parlak olmayan (ses):
      “Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi.” – Refik Halit Karay

8. isim Küçük abdest.

9. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı:
      “Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram):
      “Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.” – Peyami Safa

4. sıfat Üstün niteliği olan:
      “Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.” – Nurullah Ataç

5. sıfat Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş:
      “Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu.” – Ayla Kutlu

6. sıfat, mecaz Önemli:
      “Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.” – Tarık Buğra

7. isim Büyük abdest.

8. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.