Küçültme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Küçültme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Küçültme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Büyültme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçültme kelimesinin anlamı:

1. isim Küçültmek işi, tasgir.

2. isim, dil bilgisi Bir şeyin küçüğünü gösteren söz biçimi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Büyültme kelimesinin anlamı:

1. isim Büyültmek işi:
      “İşin içinde bir büyültme, bir şişirme var.” – Haldun Taner

2. isim Fotoğraf ve resimlere boyut kazandırma işlemi, agrandisman.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.