Külli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Külli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Külli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cüzi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Külli kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Bütüne ve genele ilişkin.

2. sıfat, eskimiş, felsefe, mantık Tümel.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cüzi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Az, azıcık, pek az.

2. sıfat, felsefe Tikel.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.