Kupkuru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kupkuru – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kupkuru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ipıslak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kupkuru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok kuru:
      “Ağaçlar çıplak, demir gibi kaskatı ve kupkuru.” – Peyami Safa

2. sıfat, mecaz Belirgin olmayan:
      “Kupkuru bir ad hem de Satılmış gibi pek amiyane bir ad.” – Halit Fahri Ozansoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ipıslak kelimesinin anlamı:

sıfat Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar:
      “Bu defaki gidişimizde, eşyamızın arasında taç gibi Ipıslak bir parça da vardı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.