Kurmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kurmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kurmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lağvetmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurmak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek:
      “Geniş çöl ufukları arasında çadırlarımızı kurduk.” – Falih Rıfkı Atay

2. -i Hazırlamak:
      “Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak!” – Refik Halit Karay

3. -i Yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek:
      “Çocukça bir sevinçle kurduğun çalar saatleri çalıp duruyor.” – Haldun Taner

4. -i Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak:
      Turşu kurmak.

5. -i Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek:
      “Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuran kimlerdi?” – Orhan Seyfi Orhon

6. -i Yapmak, inşa etmek:
      “Çirkin yapıları örtecek güzel yapılar kuralım.” – Nurullah Ataç

7. -i Yapmak, oluşturmak.

8. -i, ticaret Ortaklık sağlamak.

9. -i Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek:
      “Teşkilatı ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu.” – Tarık Buğra

10. -i Bir araya getirmek, toplamak:
      Divan kurmak.

11. -i Düşünmek:
      “Yalnız hayalle geçiniyorum, ben yalnız hayal kuruyorum.” – Sait Faik Abasıyanık

12. -i Aklına koymak:
      O gitmeyi bir kez kurdu mu artık durmaz.

13. -i Zihinde büyütmek:
      “Bayram Ağa, uşakların söylediklerini kurdukça kurdu.” – Halide Edip Adıvar

14. -i Sağlamak, oluşturmak:
      Dostluk kurmak. İlişki kurmak.

15. -i, mecaz Bir kimseyi dedikodu veya telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lağvetmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir kuruluşu kaldırmak, işleyişine son vermek.

2. -i, hukuk Hükümsüz kılmak, feshetmek, dağıtmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.