Kurtulmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kurtulmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kurtulmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakalanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurtulmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak:
      “Beni musluğa götüren namuslu polisler kurtulduğumu görünce sevindiler.” – Aka Gündüz

2. -den İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak:
      “Her gülüşte, ihtiyarlığın içlerine çöktürdüğü birkaç yıldan kurtularak çocuk masumluğuyla güldüler.” – Halikarnas Balıkçısı

3. -den Bir şey bulunduğu veya bağlı olduğu yerden ayrılmak:
      “Yüksek dallardaki fazla olgun, ballı şeftaliler, saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü.” – Refik Halit Karay

4. nesnesiz Bağını koparıp kaçmak:
      At kurtulmuş.

5. nesnesiz, mecaz Doğurmak:
      Kadın sabaha karşı kurtulmuş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakalanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yakalama işi yapılmak, ele geçirilmek.

2. nesnesiz Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak.

4. nesnesiz Karşılaşmak istenilmeyen birine veya kötü bir duruma tutulmak:
      Evden çıkarken o adama yakalandı. Yağmura yakalandı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.