Kuru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kuru– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kuru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yaş, Nemli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı:
      “Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan:
      Kuru çöl. Kuru tepeler.

3. sıfat Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı:
      “Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar.” – Refik Halit Karay

4. sıfat Canlılığını yitirmiş (bitki):
      “Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?” – Halide Edip Adıvar

5. sıfat Salgısı olmayan:
      Kuru öksürük. Kuru egzama.

6. sıfat Döşenmemiş, çıplak:
      “Salih Reis, dört kuru duvardan ibaret fukara kapısından gördüğü mavi denize baka baka ölmek istiyordu.” – Halikarnas Balıkçısı

7. sıfat Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek):
      Kuru çayla karın doyar mı?

8. sıfat, mecaz Etkisi ve sonucu olmayan:
      “Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler.” – Ruşen Eşref Ünaydın

9. sıfat, mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem.

10. sıfat, mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze:
      Kuru, zevksiz bir hayat.

11. sıfat, mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun:
      Kuru bir anlatım.

12. isim Kuru fasulye.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Nemli, ıslak, kuru karşıtı.

2. sıfat Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış, kurutulmamış, taze.

4. sıfat, argo Kötü:
      Bugün işler yaş.

5. sıfat, argo Zor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nemli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Nemi olan, az ıslak, rutubetli, kuru karşıtı:
      “Hafif bir rüzgâr dalgası nemli saçlarının arasından geçti.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.