Kurum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kurum– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kurum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tevazu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurum kelimesinin anlamı:

isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür:

      “Hikmet Bey’in kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü.” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tevazu kelimesinin anlamı:

isim Alçak gönüllülük:

      “Bilhassa tevazusu ile herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştı.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.