Kurumak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kurumak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kurumak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Islanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurumak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek:
      “Çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. nesnesiz Bitki, suyu çekilip cansız duruma gelmek:
      “Bu ulu ağaç yerlerde sürüne sürüne kurudu ve etrafını dikenler, ısırganlar bürüdü.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

3. nesnesiz Akarsu, göl vb.nin suyu kalmamak:
      “Kurumuş dere gibi taşlık bir yerden geçtik.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. nesnesiz Bazı nesneler yumuşaklığını yitirmek, sertleşmek:
      “Darı ve mısır yemekten bağırsakları kurumuştu.” – Refik Halit Karay

5. nesnesiz, mecaz Cılızlaşmak, sıskalaşmak, zayıflamak:
      “Karısı hırçınlıktan kurumuş bir kadın.” – Memduh Şevket Esendal

6. nesnesiz, mecaz Çok susamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Islanmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Islak duruma gelmek:

      “Sayfalar ıslanmış, mürekkebi dağılmış.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.