Küsmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Küsmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Küsmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Barışmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küsmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Darılmak.

2. nesnesiz Görevini yerine getirememek:
      Yemek zamanı geçerse mide küser.

3. nesnesiz, mecaz Gelişememek, büyüyememek:
      Ağaç yerini sevmedi, küstü.

4. nesnesiz, mecaz Bir madde, herhangi bir sebeple istenilen niteliğini yitirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak:
      “Fakat bir gün barışacaksınız ve onun da kurtulmasına yardım edeceksiniz.” – Aka Gündüz

2. -le Sevmek, zevk almak:
      “Hiçbirini sevmedim, yalnız Enderuni Vasıf Divanı ile barışabildim.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.