Küstah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Küstah– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Küstah kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Terbiyeli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küstah kelimesinin anlamı:

sıfat, Saygısız, kaba, terbiyesiz (kimse):

      “Babasının koltuğuna küstah bir tarzda oturmuş, bacaklarını yatar gibi uzatmış ve laubali şeyler söylüyor.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Terbiyeli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Topluluk kurallarına uygun olarak davranan, müeddep:
      “Mamafih çok kibar, terbiyeli, nazlı ve vakur bir kadın.” – Etem İzzet Benice

2. sıfat Terbiye işlemi yapılmış (yemek).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.