Kuytu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kuytu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kuytu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uğrak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuytu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer):
      “Kahvenin kuytu bir köşesinde bağıra bağıra konuşuyorlardı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Uğrak olmayan, içerlek, sapa (yer):
      Dükkân kuytu yerde olduğundan işlemiyor.

3. sıfat Güneş ışığı veya rüzgâr almayan (yer).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uğrak kelimesinin anlamı:

1. isim Çok uğranılan yer:
      “Bingöl bugün de şahinlerin yaylağı, çobanın uğrağı ve Türk’ün sevgisidir.” – Etem İzzet Benice

2. isim Yol uğrağı:
      “Yol boyundaki bütün uğraklarının aksine bu nahiyeye karşılanarak girmişlerdi.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.