Lakayıt Kalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Lakayıt Kalmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Lakayıt Kalmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alakalanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lakayıt Kalmak kelimesinin anlamı:

ilgisiz davranmak, aldırmamak:

      “Onun gözyaşlarına lakayıt kalmak mecburiyetinde bulunuyorum.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alakalanmak kelimesinin anlamı:

1. -le İlgilenmek.

2. -le Gönül bağlamak, yakınlık duymak.

4. -le Bir şeyden zevk almak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.