Lehtar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Lehtar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Lehtar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aleyhtar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lehtar kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Yandaş, taraftar.

2. isim, eskimiş, ekonomi Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aleyhtar kelimesinin anlamı:

sıfat Karşı olan, karşıtçı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.