Leziz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Leziz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Leziz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nahoş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Leziz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tadı güzel, lezzetli.

2. sıfat, mecaz Hoş, güzel, zevkli, latif:
      “Bunun öte tarafında hayalî, leziz bir âlem mevcuttur.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nahoş kelimesinin anlamı:

sıfat, Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin:
      “Öteden beri denemişimdir, bu, daima bana bir nahoş vaka haber verir.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.