Madde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Madde– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Madde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mana

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Madde kelimesinin anlamı:

1. isim Duyularla algılanabilen nesne.

2. isim Bir cismi oluşturan öge, öz(I):
      Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır.

3. isim Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm:
      “Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri:
      “Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur.” – Salâh Birsel

5. isim Para, mal vb. ile ilgili şey:
      Maddeye önem vermek.

6. isim Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

7. isim, fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.

8. isim, kimya Molekül.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mana kelimesinin anlamı:

isim, Anlam:

      “Ne Hak buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek” – Yunus Emre

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.