Mağrip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mağrip– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mağrip kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Maşrık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mağrip kelimesinin anlamı:

isim Batı:

      “Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu” – Pir Sultan Abdal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Maşrık kelimesinin anlamı:

isim Doğu:

      “Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarraf olan bilir altını, tuncu” – Pir Sultan Abdal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.