Mağrur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mağrur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mağrur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kibirsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mağrur kelimesinin anlamı:

sıfat Kurumlu(II), gururlu, kibirli, kendini beğenmiş:

      “Kedi sokaklarda sürünürken bile, eğer sizden korkmadıysa yine mağrur, kibirli ve rahatına düşkündür.” – Cahit Külebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kibirsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Kendini büyük görmeyen, büyüklenmeyen:

      “Tamamıyla gurursuz, kibirsiz, iyi ahlaklı bir ihtiyardı.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.