Mahcup kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mahcup– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mahcup kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yüzsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mahcup kelimesinin anlamı:

1. sıfat Utangaç:
      “Kenara mahcup bir çocuk gibi büzüldü.” – Sait Faik Abasıyanık

2. zarf Utangaç bir biçimde:
      “Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır.” – Hüseyin Cahit Yalçın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüzsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yüzü olmayan.

2. sıfat, mecaz Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız:
      “Arkasından en yüzsüz tulumbacının ağzından çıkamayacak bir küfür daha.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.