Mahvetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mahvetmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mahvetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Var etmek, Onarmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mahvetmek kelimesinin anlamı:

1. -i Yok etmek.

2. -i Bozup işe yaramaz duruma getirmek:
      Kuraklık ekinleri mahvetti.

3. -i Onmaz duruma getirmek:
      “Beni bu güzel havalar mahvetti / Böyle havada istifa ettim / Evkaftaki memuriyetimden” – Orhan Veli Kanık

4. -i Boşa gitmesine sebep olmak, heba etmek:
      Ufak bir dikkatsizlik bütün emeklerimi mahvetti.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Var etmek kelimesinin anlamı:

meydana getirmek:
      “Tolstoy’un caydığı, toplumsal hayatın erdenliği gitgide kırsal törenin dışında var etmek zorunda olduğudur.” – Selim İleri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onarmak kelimesinin anlamı:

1. -i Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek:
      Bozuk bir saati onardı.

3. -i, mecaz İşlenen bir kusuru, yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.