Maksimum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Maksimum– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Maksimum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Minimum

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Maksimum kelimesinin anlamı:

1. sıfat Azami.

2. sıfat, matematik Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), maksimal, azami.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Minimum kelimesinin anlamı:

1. sıfat Asgari.

2. sıfat, matematik Değişken bir niceliğin inebileceği en alt olan (sınır), asgari, minimal.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.