Mamur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mamur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mamur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Viran

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mamur kelimesinin anlamı:

sıfat Bayındır:

      “Yıkılmış dilberin mamur illeri / Susmuş bülbüllerin taze dilleri” – Karacaoğlan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Viran kelimesinin anlamı:

sıfat Yıkık, harap:

      “İleriye baktı, harabe. Şu tarafa baktı, viran bir kemer.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.