Manen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Manen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Manen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Maddeten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Manen kelimesinin anlamı:

zarf, eskimiş, Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı:

      “Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir.” – Orhan Seyfi Orhon

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Maddeten kelimesinin anlamı:

zarf, eskimiş, Maddi bakımdan, manen karşıtı:

      “Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir?” – Orhan Seyfi Orhon

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.