Mantıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mantıksız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mantıksız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Makul

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mantıksız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Mantığa, akla aykırı olan:
      “Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir.” – Refik Halit Karay

2. sıfat Mantığa uygun davranmayan:
      Mantıksız adam.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Makul kelimesinin anlamı:

1. sıfat Akla uygun, akıllıca:
      Makul bir düşünce.

2. sıfat Akıllıca iş gören, mantıklı:
      Makul bir adam.

4. sıfat, mecaz Aşırı olmayan, uygun, elverişli:
      Ev için makul bir fiyat istedi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.