Maraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Maraz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Maraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıhhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Maraz kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Hastalık.

2. isim, eskimiş, mecaz Dayanılması güç durum.

3. sıfat, mecaz Huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan:
      Aman ne maraz adamsın!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıhhat kelimesinin anlamı:

1. isim Sağlık, esenlik:
      “Sıhhati yerinde imiş, bir çocuğu daha olmuş.” – Refik Halit Karay

2. isim Doğruluk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.