Mazbut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mazbut– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mazbut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzensiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mazbut kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ele geçirilmiş, zapt edilmiş.

2. sıfat Bir yere yazılmış, deftere geçirilmiş.

3. sıfat Unutulmamış, hatırda kalmış.

4. sıfat Düzenli, düzgün, beğenilen:
      “Bunlar arasında aklı başında, mazbut devlet adamları da vardı.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

5. sıfat Doğa olaylarından etkilenmeyecek biçimde korunmuş olan (yapı).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzensiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik:
      “Parasız, arkadaşsız, huzursuz, düzensiz, yarı aç yarı tok bir yaşam sürdürüyorduk.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Sistemsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.