Medeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Medeni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Medeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlkel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Medeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar:
      “Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf Uygar biçimde:
      “Çok ayıp oldu; sözlerini, istediğini daha medeni anlatabilirdi.” – Kerim Korcan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlkel kelimesinin anlamı:

1. sıfat İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif:
      “Tiyatro yönetimi ve sahne düzeni her bakımdan ilkel, çağın koşullarına uygun olarak bozuktu.” – Metin And

2. sıfat Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.

4. isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.

5. sıfat, mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.

6. sıfat, felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.