Memur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Memur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Memur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Amir

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Memur kelimesinin anlamı:

1. isim Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli:
      “Kasabaya gelen her yeni memur ilk olarak beni tanır.” – Tarık Buğra

2. sıfat Yükümlü:
      “Sen de kaçmamasına dikkat edeceksin. Muhafazasına memursun.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Amir kelimesinin anlamı:

1. isim Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir:
      “Akıl öğrettiğim herif şimdi bana amir oldu.” – Burhan Felek

2. sıfat Buyuran, buyurucu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.