Merakını Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Merakını nasıl yazılır tdk, Merakını anlamı tdk, Merakını nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Merakını – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Merakını mı?” yoksa “Merağını mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Merağını  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Merakını olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Merağını (-Kelime için yanlış kullanım-)

Merakını ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merak kelimesinin anlamı:

(mera:kı), Arapça merāḳ

1. isim Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek:
Biraz sonra yine bazı sesler işittim / Merak ile merdivenin başına gittim” – Enis Behiç Koryürek

2. isim Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği:
Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır.” – Reşat Nuri Güntekin

3. isim Düşkünlük, heves:
Meslek dışında biricik merakı, kendi tabiriyle hobisi fotoğrafçılıktı.” – Haldun Taner

4. isim Kaygı, tasa.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Merakını gidermek için başka şeylerle meşgul olmaya çalışıyordu.