Merhaba kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Merhaba– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Merhaba kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Elveda

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merhaba kelimesinin anlamı:

1. isim Selam:
      “Sıkı fıkı dostluklarını değil, şöyle uzaktan bile merhabalarını istemiyorum.” – Mahmut Yesari

2. ünlem (me’rhaba:) “Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, günaydın, hoş geldiniz” anlamlarında bir esenleşme veya selamlaşma sözü:
      Merhaba, arkadaş! Hoş geldiniz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Elveda kelimesinin anlamı:

1. ünlem Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan bir söz:
      Elveda ey güzel günler!

2. ünlem Bir daha karşılaşılmayacak biçimde ayrılırken “Allah’a ısmarladık, Allah’a emanet olun” anlamlarında kullanılan bir söz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.