Meşru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Meşru– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Meşru kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gayrimeşru

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Meşru kelimesinin anlamı:

Yasal:
      “Meşru, gayrimeşru, ölümlü, ölümsüz çocuklarının sayısını bilen yok.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gayrimeşru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yolsuz, yasaya veya töreye aykırı.

2. sıfat Evlilik dışı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.