Mesuliyetsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mesuliyetsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mesuliyetsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sorumlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mesuliyetsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sorumsuz.

2. sıfat Sorumluluk gerektirmeyen:
      Mesuliyetsiz bir iş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sorumlu kelimesinin anlamı:

sıfat Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul, mesuliyetli:

      “Hekim hastasına ve çevresine karşı sorumludur, mesleğe ancak and içerek girebilir.” – Azra Erhat

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.