Methetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Methetmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Methetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hicvetmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Methetmek kelimesinin anlamı:

-i Övmek:

      “Evet, kendimi methediyorum, bile bile methediyorum.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hicvetmek kelimesinin anlamı:

-i Alay yoluyla yermek:

      “İkimizin de birbirimizi istemeyerek hicvettiğimize aldırmadan bekledim.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.