Meydanda kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Meydanda– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Meydanda kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gaip

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Meydanda kelimesinin anlamı:

sıfat Ortada, ortalıkta, belli(II), açık, aşikâr:

      “Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gaip kelimesinin anlamı:

1. isim Görünmez âlem:
      Gaipten bir ses geldi.

2. sıfat, eskimiş Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, nerede olduğu bilinmeyen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.