Minicik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Minicik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Minicik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kocaman

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Minicik kelimesinin anlamı:

sıfat Küçücük, ufacık:

      “Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir diye soruşu hâlâ hatırımızda.” – Orhan Seyfi Orhon

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kocaman kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok iri, büyük, koca:
      “O gece mahalleye kocaman kamyonlar geldi.” – Lâtife Tekin

2. sıfat Yaşça büyük olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.