Mızıkçılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mızıkçılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mızıkçılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dürüstlük, Mertlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mızıkçılık kelimesinin anlamı:

isim Mızıkçı olma durumu, ordubozanlık, oyunbozanlık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mertlik kelimesinin anlamı:

isim Yiğitlik:
      “Umudu olmadığı için, mertlik bende kalsın diye öyle görünürdü.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dürüstlükk kelimesinin anlamı:

isim Doğruluk:

      “O zaman parmağımın şerefine içerken, dürüstlüğün şerefine içmiş oluruz, değil mi?” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.