Modern kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Modern– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Modern kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Köhne

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Modern kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çağdaş:
      “Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir.” – Mehmet Kaplan

2. sıfat Çağcıl.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Köhne kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış:
      “Annemin çocukluğundan beri yanından ayırmadığı köhne ciltli, küçük bir Mushaf’ı vardı.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, mecaz İçinde yaşanılan zamana göre geride kalmış, eskimiş, çağ dışı:
      Köhne bir düşünce.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.