Muazzam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muazzam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muazzam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçücük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muazzam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman:
      “Muazzam, biraz da esrarlı, karanlık, eski bir konaktaydı.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Alışılmışın sınırlarını aşan.

3. sıfat, mecaz Güçlü, önemli:
      “Fakat muazzam hakikatlere karşı göz yumanlardan değilim.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçücük kelimesinin anlamı:

sıfat Çok küçük:

      “Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi / Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi” – Ahmet Muhip Dranas

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.