Mücerret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mücerret– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mücerret kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Somut

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mücerret kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş, felsefe Soyut:
      “Siz mücerret bir kanun ve nizamı tutturmuşsunuz ve öylece de yürüyorsunuz.” – Kerim Korcan

2. sıfat, eskimiş Katışık ve karışık olmayan.

3. sıfat, eskimiş Evlenmemiş, bekâr:
      “Yavrum! Gençsin, dilbersin, mücerretsin.” – Sermet Muhtar Alus

4. isim, dil bilgisi Yalın durum.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Somut kelimesinin anlamı:

1. sıfat Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı:
      Taş, su, hava somut birer varlıktır.

2. isim Somut olan şey.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.