Muhteşem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muhteşem – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muhteşem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gösterişsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muhteşem kelimesinin anlamı:

1. sıfat Görkemli:
      “Ne büyümüş, ne koca göbekli muhteşem bir mahluk olmuştu.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Büyük.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişi olmayan, mütevazı:
      “Fakat fakir, gösterişsiz ve hatırsız bir adam olduğu için teşebbüsleri daima neticesiz kalmıştır.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Gösteriş yapmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.