Mümkün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mümkün– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mümkün kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olanaksız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mümkün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olabilir.

2. sıfat Muhtemel, olası:
      “Batıya, bu zelil tavırla kabul ettirilmesi mümkün hiçbir şey olamazdı.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olanaksız kelimesinin anlamı:

sıfat Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız:

      “Belki zaman içinde düşünebilirdim. Ama artık olanaksız.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.