Münakaşa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Münakaşa– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Münakaşa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Anlaşma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Münakaşa kelimesinin anlamı:

isim Tartışma:

      “Seninki mızıkçılık etmeye kalkıyor da onun için münakaşasını yapıyoruz.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Anlaşma kelimesinin anlamı:

1. isim Anlaşmak durumu:
      “Konuşmadan başka anlaşma aracı yok mu?” – Nermi Uygur

2. isim Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon:
      “Ukrayna ile Türkiye arasında anlaşma yapıldı.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.