Muntazam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muntazam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muntazam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzensiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muntazam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzgün.

2. sıfat Düzenli, derli toplu:
      “İyilerin muntazam tamlığında bulamadığını, onlardan uzaklarda aramaya karar vermişti.” – Elif Şafak

3. zarf Düzenli, sürekli ve düzgün bir biçimde:
      “Bizi beslemek için muntazam yumurtlarlar.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzensiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik:
      “Parasız, arkadaşsız, huzursuz, düzensiz, yarı aç yarı tok bir yaşam sürdürüyorduk.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Sistemsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.