Müphem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Müphem– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Müphem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Belirli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Müphem kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirsiz:
      “Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz.” – Attila İlhan

2. zarf Açık ve belirgin olmaksızın:
      Müphem konuşuyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Belirli kelimesinin anlamı:

sıfat Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen:

      “Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı.” – Erhan Bener

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.