Musibet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Musibet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Musibet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uğurlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Musibet kelimesinin anlamı:

1. isim Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey:
      “Onlar hızla geçer veya düşer, musibeti sineye çekmek millete düşer.” – Talât Sait Halman

2. sıfat, mecaz Uğursuz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uğurlu kelimesinin anlamı:

sıfat Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek:

      “Mayıs, İstanbullular ve Türkler için İstanbul’un fethedildiği ay olması itibarıyla uğurlu aydır.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.